สิ่งช่วยศึกษา
รูธ


รูธ

ในภาคพันธสัญญาเดิม, สะใภ้ชาวโมอับของนาโอมีและเอลีเมเลค, ผู้เป็นชาวอิสราเอล. หลังจากสามีของนางสิ้นชีวิต, รูธก็แต่งงานกับโบอาสญาติข้างสามีของนาโอมี. โอเบดบุตรของคนทั้งสองเป็นบรรพชนของดาวิดและพระคริสต์. เรื่องราวของรูธบรรยายไว้อย่างไพเราะถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลเข้ามาสู่คอกของอิสราเอล. รูธละทิ้งเทพเจ้าเดิมและชีวิตเดิมของนางมาอยู่กับครอบครัวแห่งศรัทธาในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล (นางรูธ ๑:๑๖).

หนังสือนางรูธ

บทที่ ๑ บรรยายชีวิตของเอลีเมเลคและครอบครัวของเขาในโมอับ. หลังจากสามีของพวกนางสิ้นชีวิต, นาโอมีกับรูธไปเบธเลเฮม. บทที่ ๒ อธิบายว่ารูธเก็บข้าวตกในนาของโบอาส. บทที่ ๓ เล่าว่านาโอมีแนะนำรูธให้ไปที่ลานนวดข้าวและนอนแทบเท้าของโบอาส. บทที่ ๔ เป็นเรื่องราวการแต่งงานของรูธกับโบอาส. คนทั้งสองมีบุตรชายคนหนึ่ง, โอเบด, ซึ่งดาวิดและพระคริสต์มาทางเชื้อสายนี้.