สิ่งช่วยศึกษา
สมิธ, ไฮรัม


สมิธ, ไฮรัม

พี่ชายและสหายที่ซื่อสัตย์ของโจเซฟ สมิธ. ไฮรัมเกิดวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๘๐๐. ท่านรับใช้เป็นผู้ช่วยของโจเซฟในฝ่ายประธานศาสนจักร, และเป็นผู้ประสาทพรคนที่สองของศาสนจักรด้วย. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๔๔, ท่านเป็นมรณสักขีพร้อมโจเซฟในคุกคาร์เทจ.