สิ่งช่วยศึกษา
คำแนะนำ, คำปรึกษา (นาม)


คำแนะนำ, คำปรึกษา (นาม)

คำตักเตือน, คำเตือน, คำแนะนำ, และคำชี้แนะจากพระเจ้าและผู้นำที่ได้รับแต่งตั้งของพระองค์.