สิ่งช่วยศึกษา
สเตค


สเตค

หน่วยบริหารและหน่วยองค์กรหน่วยหนึ่งของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย. สเตคประกอบด้วยวอร์ดหรือสาขาจำนวนหนึ่ง. โดยทั่วไปจะมีเส้นแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์และตรงตามภาพเต็นท์ดังบรรยายไว้ในอิสยาห์ ๕๔:๒ : “ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว, และเสริมกำลังหลักหมุดของเจ้า.” สเตคแต่ละแห่งของไซอันจะสนับสนุนและช่วยกันค้ำจุนศาสนจักรแบบเดียวกับที่หมุดปักเต็นท์ช่วยยึดเต็นท์หรือพลับพลาไว้. สเตคเป็นสถานที่รวมอิสราเอลที่หลงเหลือจากการกระจัดกระจาย (คพ. ๘๒:๑๓–๑๔; ๑๐๑:๑๗–๒๑).