สิ่งช่วยศึกษา
ลูซิเฟอร์


ลูซิเฟอร์

ชื่อนี้หมายถึงผู้ส่องสว่างหรือผู้ธำรงแสงสว่าง. ชื่ออีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักคือบุตรแห่งรุ่งอรุณ. ลูซิเฟอร์เป็นบุตรทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์และนำการกบฏในชีวิตก่อนเกิด. การเปิดเผยในยุคสุดท้ายให้รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการตกของลูซิเฟอร์ (คพ. ๗๖:๒๕–๒๙).