สิ่งช่วยศึกษา
ฆาตกรรม


ฆาตกรรม

การฆ่าคนโดยเจตนาและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย. ฆาตกรรมเป็นบาปซึ่งถูกกล่าวโทษนับแต่สมัยแรก ๆ (ปฐก. ๔:๑–๑๒; โมเสส ๕:๑๘–๔๑).