สิ่งช่วยศึกษา
ฆาตกรรม
ก่อนหน้า ถัดไป

ฆาตกรรม

การฆ่าคนโดยเจตนาและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย. ฆาตกรรมเป็นบาปซึ่งถูกกล่าวโทษนับแต่สมัยแรก ๆ (ปฐก. ๔:๑–๑๒; โมเสส ๕:๑๘–๔๑).