สิ่งช่วยศึกษา
เครูบ (เหล่า)


เครูบ (เหล่า)

รูปลักษณ์ซึ่งแสดงถึงสัตวเทพในสวรรค์, ลักษณะที่แน่ชัดไม่เป็นที่รู้จัก. เหล่าเครูบได้รับเรียกให้พิทักษ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย.