สิ่งช่วยศึกษา
แผ่นจารึก
ก่อนหน้า ถัดไป

แผ่นจารึก

บางวัฒนธรรมในสมัยโบราณเขียนประวัติและบันทึกของพวกเขาบนแผ่นโลหะ, เช่นกรณีของพระคัมภีร์มอรมอน. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดู “คำอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน” ในหน้าคำนำของพระคัมภีร์มอรมอน.