สิ่งช่วยศึกษา
เจเร็ด (ชาว)


เจเร็ด (ชาว)

ผู้คนในพระคัมภีร์มอรมอนผู้ที่เป็นลูกหลานของเจเร็ด, พี่ชายท่าน, และเพื่อน ๆ ของท่านทั้งสอง (อีเธอร์ ๑:๓๓–๔๑). พระผู้เป็นเจ้าทรงพาพวกเขาออกจากหอบาเบลไปยังทวีปอเมริกา, แผ่นดินที่สัญญาไว้ (อีเธอร์ ๑:๔๒–๔๓; ๒–๓; ๖:๑–๑๘). แม้ว่าประชาชาติของพวกเขาในสมัยหนึ่งจะมีผู้คนหลายล้านคน, แต่พวกเขาก็ถูกทำลายจนหมดสิ้นโดยสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นจากความชั่วร้าย (อีเธอร์ ๑๔–๑๕).