สิ่งช่วยศึกษา
แต่งตั้ง (การ)


แต่งตั้ง (การ)

การแต่งตั้งหรือประสาทสิทธิอำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่. เพื่อจะใช้สิทธิอำนาจในศาสนจักรของพระเจ้า, บุคคลต้องได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า, โดยการพยากรณ์, และโดยการวางมือโดยผู้มีสิทธิอำนาจ (ลช. ๑:๕). ถึงแม้บุคคลจะได้รับสิทธิอำนาจโดยการแต่งตั้ง, แต่เขาจะใช้สิทธิอำนาจดังกล่าวภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถือกุญแจจำเพาะสำหรับสิทธิอำนาจนั้น.