สิ่งช่วยศึกษา
ครอบครัว


ครอบครัว

ดังที่ใช้ในพระคัมภีร์, ครอบครัวประกอบด้วยสามีภรรยา, ลูก ๆ, และบางครั้งญาติคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันหรือภายใต้หัวหน้าครอบครัวคนหนึ่ง. ครอบครัวหนึ่งอาจมีบิดาหรือมารดาคนเดียวอยู่กับลูก ๆ ก็ได้, สามีกับภรรยาที่ไม่มีลูก, หรือแม้แต่บุคคลคนหนึ่งที่อยู่ตัวคนเดียว.

ทั่วไป

ความรับผิดชอบของบิดามารดา

ความรับผิดชอบของบุตรธิดา

ครอบครัวนิรันดร์

หลักคำสอนและพันธสัญญานำเสนอธรรมชาตินิรันดร์ของความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงานและครอบครัว. การแต่งงานซีเลสเชียลและการดำรงอยู่ต่อไปของหน่วยครอบครัวทำให้สามีและภรรยากลายเป็นพระผู้เป็นเจ้า (คพ. ๑๓๒:๑๕–๒๐).