สิ่งช่วยศึกษา
นาซาเร็ธ


นาซาเร็ธ

หมู่บ้านแห่งหนึ่งท่ามกลางเนินเขาด้านตะวันตกของทะเลกาลิลี. นาซาเร็ธเป็นบ้านในวัยเด็กของพระเยซู (มธ. ๒:๒๓). พระเยซูทรงสอนในธรรมศาลาที่นาซาเร็ธ, และทรงประกาศว่าพระองค์ทรงทำให้คำพยากรณ์ในอิสยาห์ ๖๑:๑–๒ มีสัมฤทธิผล (มธ. ๑๓:๕๔–๕๘; มาระโก ๖:๑–๖; ลูกา ๔:๑๖–๓๐).