สิ่งช่วยศึกษา
ทะเลตาย


ทะเลตาย

ทะเลน้ำเค็มอยู่ทางใต้สุดของหุบเขาจอร์แดน. เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลเกลือ. ผิวน้ำของทะเลเกลืออยู่ต่ำกว่าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประมาณ ๑๓๐๐ ฟุต (๓๙๕ เมตร). เมืองโสโดม, โกโมราห์, และโศอาร์หรือเบ-ลาอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลนี้ (ปฐก. ๑๔:๒–๓).

ในสัมฤทธิผลของคำพยากรณ์และในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องหมายการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด, ผืนน้ำของทะเลเกลือจะดีเหมือนเดิม, และชีวิตจะรุ่งเรืองที่นั่น (อสค. ๔๗:๘–๙).