สิ่งช่วยศึกษา
โลภ


โลภ

ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์, โลภหมายถึงการอิจฉาคนบางคนหรือมีความปรารถนาบางสิ่งบางอย่างมากเกินพอดี.