สิ่งช่วยศึกษา
คุกลิเบอร์ตี้, รัฐมิสซูรี (สหรัฐอเมริกา)


คุกลิเบอร์ตี้, รัฐมิสซูรี (สหรัฐอเมริกา)

คุกเล็ก ๆ ซึ่งท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และคนอื่น ๆ ถูกคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๘๓๘ จนถึงเดือนเมษายน ค.ศ. ๑๘๓๙. ขณะอยู่ในสภาพอันยากลำบากนี้, โจเซฟได้รับการเปิดเผยบางเรื่อง, ให้การพยากรณ์ต่าง ๆ, และได้รับการดลใจให้เขียนจดหมายฉบับสำคัญถึงวิสุทธิชน, ข้อความบางส่วนของจดหมายอยู่ในหลักคำสอนและพันธสัญญา ๑๒๑–๑๒๓.