สิ่งช่วยศึกษา
เกลือ


เกลือ

สิ่งสำคัญที่ใช้เพื่อการถนอมอาหารในโลกสมัยโบราณ; ถือว่าจำเป็นต่อชีวิต.