สิ่งช่วยศึกษา
บาปที่อภัยมิได้
ก่อนหน้า ถัดไป

บาปที่อภัยมิได้

บาปของการปฏิเสธพระวิญญาณบริสุทธิ์, บาปที่ให้อภัยไม่ได้.