สิ่งช่วยศึกษา
ไซอัน


ไซอัน

ผู้มีใจบริสุทธิ์ (คพ. ๙๗:๒๑). ไซอันยังหมายถึงสถานที่ซึ่งผู้มีใจบริสุทธิ์อาศัยอยู่. นครที่เอโนคและผู้คนของท่านสร้างไว้ซึ่งในที่สุดทรงรับขึ้นสวรรค์เนื่องจากความชอบธรรมมีชื่อว่าไซอัน (คพ. ๓๘:๔; โมเสส ๗:๑๘–๒๑, ๖๙). ในยุคสุดท้าย นครที่ชื่อว่าไซอันจะสร้างอยู่ใกล้ ๆ เทศมณฑลแจ็คสัน, รัฐมิสซูรี (สหรัฐอเมริกา), ซึ่งเผ่าทั้งหลายของอิสราเอลจะไปรวมกันที่นั่น (คพ. ๑๐๓:๑๑–๒๒; ๑๓๓:๑๘). วิสุทธิชนได้รับคำแนะนำให้เสริมสร้างไซอันไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ที่ใดในโลก.