สิ่งช่วยศึกษา
โยเซฟ, บุตรของยาโคบ


โยเซฟ, บุตรของยาโคบ

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรหัวปีของยาโคบกับราเชล (ปฐก. ๓๐:๒๒–๒๔; ๓๗:๓).

โยเซฟได้สิทธิบุตรหัวปีในอิสราเอลเพราะรูเบน, บุตรหัวปีของภรรยาคนแรกของยาโคบ, สูญเสียสิทธิพิเศษโดยการล่วงละเมิด (๑ พศด. ๕:๑–๒). เพราะโยเซฟคู่ควร, ท่าน, ในฐานะที่เป็นบุตรหัวปีของภรรยาคนที่สองของยาโคบ, จึงเป็นคนถัดไปสำหรับพรนั้น. ก่อนที่ยาโคบจะสิ้นชีวิตได้ไม่นานโยเซฟได้รับพรจากบิดาด้วย (ปฐก. ๔๙:๒๒–๒๖).

โยเซฟเป็นบุรุษซึ่งมีคุณลักษณะยอดเยี่ยม, เป็นบุคคลที่ “มีความคิดดีและมีปัญญา” (ปฐก. ๔๑:๓๙). การที่ท่านปฏิเสธภรรยาของโปทิฟาร์เป็นแบบอย่างของศรัทธา, ความบริสุทธิ์ทางเพศ, และความซื่อสัตย์สุจริตโดยส่วนตัว (ปฐก. ๓๙:๗–๑๒). ในอียิปต์, เมื่อโยเซฟเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงต่อพี่น้องท่าน, ท่านขอบคุณแทนที่จะกล่าวโทษในสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติต่อท่าน. ท่านเชื่อว่าการกระทำของพวกเขาช่วยให้พระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าเกิดสัมฤทธิผล (ปฐก. ๔๕:๔–๑๕).

การเปิดเผยในยุคสุดท้ายเปิดเผยพันธกิจอันยิ่งใหญ่กว่าของครอบครัวโยเซฟในยุคสุดท้าย (๒ นี. ๓:๓–๒๔; ๓ นี. ๒๐:๒๕–๒๗; ปจส., ปฐก. ๕๐).