สิ่งช่วยศึกษา
ทำให้ขุ่นเคือง
ก่อนหน้า ถัดไป

ทำให้ขุ่นเคือง

การละเมิดกฎของพระเจ้า, ทำบาป, หรือทำให้ไม่สบายใจหรือเจ็บปวด; ทำให้ไม่พอใจหรือรำคาญใจด้วย.