สิ่งช่วยศึกษา
อาดัม-ออนได-อาห์มัน


อาดัม-ออนได-อาห์มัน

สถานที่ซึ่งอาดัมให้พรลูกหลานที่ชอบธรรมของเขาสามปีก่อนสิ้นชีวิต (คพ. ๑๐๗:๕๓–๕๖) และที่นั่นเขาจะมาก่อนเวลาของการเสด็จมาครั้งที่สอง (คพ. ๑๑๖).