พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 116


ภาค ๑๑๖

การเปิดเผยที่ประทานแก่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ใกล้ไวท์สเฟอร์รี, ณ สถานที่ซึ่งเรียกว่าสปริงก์ฮิลล์, เทศมณฑลเดวีส, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๘๓๘ (History of the Church, 3:35).

พระเจ้าทรงเรียกสปริงก์ฮิลล์ว่า อาดัม-ออนได-อาห์มัน, เพราะ, พระองค์ตรัสว่า, ที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งอาดัมจะมาเยือนผู้คนของเขา, หรือซึ่งเมธีโบราณจะนั่ง, ดังที่ดาเนียล ศาสดาพยากรณ์พูดไว้.