พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 122


ภาค ๑๒๒

พระคำของพระเจ้าถึง โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ขณะท่านเป็นผู้ต้องขังในคุกที่ลิเบอร์ตี้, รัฐมิสซูรี, มีนาคม ค.ศ. ๑๘๓๙ (History of the Church, 3:300–301).

๑–๔, สุดแดนแผ่นดินโลกจะสอบถามเกี่ยวกับนามของโจเซฟ สมิธ; ๕–๗, ภยันตรายและความตรากตรำทั้งปวงของเขาจะเป็นประสบการณ์แก่เขาและเกิดขึ้นเพื่อความดีของเขา; ๘–๙, บุตรแห่งพระมหาบุรุษเคยลดพระฐานะลงต่ำกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด.

สุดแดนแผ่นดินโลกจะสอบถามเกี่ยวกับนามของเจ้า, และคนโง่เขลาจะเห็นเจ้าสมควรแก่การถูกเยาะเย้ย, และนรกจะเดือดดาลต่อต้านเจ้า;

ขณะที่ผู้มีใจบริสุทธิ์, และผู้มีปัญญา, และคนจิตใจสูง, และผู้มีคุณธรรม, จะแสวงหาคำแนะนำ, และสิทธิอำนาจ, และพรอยู่เสมอจากฝ่ามือเจ้า.

และประจักษ์พยานของคนทรยศจะไม่มีวันทำให้ผู้คนของเจ้าต่อต้านเจ้า.

และแม้ว่าอิทธิพลของพวกเขาจะนำเจ้าไปสู่ความทุกข์ร้อน, และไปสู่ลูกกรงและกำแพง, เจ้าจะได้รับยกย่อง; และเป็นเพียงชั่วครู่และเสียงเจ้าจะน่าสะพรึงกลัวท่ามกลางศัตรูของเจ้ายิ่งกว่าสิงโตที่ดุร้าย, เนื่องจากความชอบธรรมของเจ้า; และพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจะทรงยืนเคียงข้างเจ้าตลอดกาลและตลอดไป.

หากเจ้าได้รับเรียกให้ประสบความยากลำบาก; หากเจ้าอยู่ในภยันตรายท่ามกลางพี่น้องจอมปลอม; หากเจ้าอยู่ในภยันตรายท่ามกลางโจรผู้ร้าย; หากเจ้าอยู่ในภยันตรายบนบกหรือในทะเล;

หากเจ้าถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาเท็จนานัปการ; หากศัตรูของเจ้ารุกรานเจ้า; หากพวกเขาพรากเจ้าจากการอยู่กับบิดามารดาและพี่น้องชายหญิงของเจ้า; และหากด้วยดาบที่ชักออกจากฝักศัตรูของเจ้าพรากเจ้าจากอกภรรยาเจ้า, และจากลูก ๆ ของเจ้า, และบุตรคนโตของเจ้า, แม้เพียงอายุหกขวบ, จะดึงอาภรณ์ของเจ้า, และจะกล่าวว่า, พ่อ, พ่อ, ทำไมพ่ออยู่กับเราไม่ได้ ? โอ้, พ่อ, ชายเหล่านั้นจะทำอะไรพ่อหรือ ? และจากนั้น หากเขาจะถูกผลักไปจากเจ้าด้วยดาบ, และเจ้าถูกลากไปที่คุมขัง, และศัตรูเจ้าวนเวียนอยู่รอบเจ้าเหมือนสุนัขป่าหมายเลือดลูกแกะ;

และหากเจ้าถูกโยนลงไปในหลุม, หรือในมือฆาตกร, และเจ้าถูกตัดสินประหารชีวิต; หากเจ้าถูกโยนลงไปในห้วงลึก; หากคลื่นซัดโหมกระหน่ำลงมากระแทกเจ้า; หากลมแรงกลายเป็นศัตรูเจ้า; หากฟ้าสวรรค์รวบรวมความมืด, และธาตุทั้งปวงรวมกันสกัดกั้นทาง; และเหนือสิ่งอื่นใด, หากขากรรไกรแห่งนรกนั่นเองจะอ้าปากกว้างเพื่องับเจ้า, จงรู้ไว้เถิด, ลูกพ่อ, ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์แก่เจ้า, และจะเกิดขึ้นเพื่อความดีของเจ้า.

บุตรแห่งพระมหาบุรุษเคยลดพระฐานะลงต่ำกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด. เจ้ายิ่งใหญ่กว่าพระองค์หรือ ?

ฉะนั้น, จงยึดมั่นวิถีทางของเจ้า, และฐานะปุโรหิตจะคงอยู่กับเจ้า; เพราะขอบเขตของพวกเขากำหนดไว้แล้ว, พวกเขาจะผ่านไปไม่ได้. วันเวลาของเจ้าเป็นที่รู้, และจะไม่นับปีของเจ้าให้น้อยลง; ฉะนั้น, อย่ากลัวสิ่งที่มนุษย์จะทำได้, เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับเจ้าตลอดกาลและตลอดไป.