พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 83


ภาค ๘๓

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่อินดิเพนเดนซ์, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๓๐ เมษายน ค.ศ. ๑๘๓๒ (History of the Church, 1:269–270). การเปิดเผยนี้ได้รับขณะท่านศาสดาพยากรณ์นั่งในที่ประชุมสภาพร้อมกับพี่น้องท่าน.

๑–๔, สตรีและเด็กมีสิทธิ์ได้รับการเลี้ยงดูจากสามีและบิดาของพวกเขา; ๕–๖, หญิงหม้ายและเด็กกำพร้ามีสิทธิ์ได้รับการเลี้ยงดูจากศาสนจักร.

ตามจริงแล้ว, พระเจ้าตรัสดังนี้, นอกเหนือจากกฎของศาสนจักรเกี่ยวกับสตรีและเด็ก, คนเหล่านั้นที่เป็นของศาสนจักร, ที่สูญเสียสามีหรือบิดาของตน :

สตรีมีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากสามีของตน, จนกว่าสามีจะจากไป; และหากไม่พบว่าพวกนางเป็นผู้ล่วงละเมิดพวกนางพึงมีสมาชิกภาพในศาสนจักร.

และหากพวกนางไม่ซื่อสัตย์ พวกนางจะไม่มีสมาชิกภาพในศาสนจักร; ทว่าพวกนางอาจยังคงอยู่กับมรดกของตนตามกฎของแผ่นดิน.

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากบิดามารดาของตนจนกว่าพวกเขาจะบรรลุนิติภาวะ.

และหลังจากนั้น, พวกเขามีสิทธิ์ได้รับจากศาสนจักร, หรืออีกนัยหนึ่งจากคลังของพระเจ้า, หากบิดามารดาพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่จะให้พวกเขาเป็นมรดก.

และพึงดูแลรักษาคลังด้วยสิ่งอุทิศถวายของศาสนจักร; และหญิงหม้ายกับเด็กกำพร้าพึงได้รับการจัดหาให้, เช่นเดียวกับคนยากจน. เอเมน.