พระคัมภีร์
หลักคำสอนและพันธสัญญา 114


ภาค ๑๑๔

การเปิดเผยที่ประทานผ่านโจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์, ที่ฟาร์เวสท์, รัฐมิสซูรี, วันที่ ๑๗ เมษายน ค.ศ. ๑๘๓๘ (History of the Church, 3:23).

๑–๒, พระองค์จะทรงมอบตำแหน่งในศาสนจักรซึ่งคนไม่ซื่อสัตย์ดำรงอยู่ให้แก่ผู้อื่น.

ตามจริงแล้ว พระเจ้าตรัสดังนี้ : เป็นปัญญาในผู้รับใช้ของเรา เดวิด ดับเบิลยู. แพทเทน, ที่เขาทำให้กิจธุระทั้งหมดของเขาเรียบร้อยโดยเร็วเท่าที่เขาจะทำได้, และทำการจำหน่ายจ่ายแจกสินค้าของเขา, เพื่อเขาจะปฏิบัติพันธกิจอย่างหนึ่งให้เราในฤดูใบไม้ผลิหน้า, พร้อมกับคนอื่น ๆ, แม้สิบสองคนรวมทั้งตัวเขา, ในการเป็นพยานถึงนามของเราและนำข่าวอันน่ายินดีไปยังทั่วโลก.

เพราะตามจริงแล้ว พระเจ้าตรัสดังนี้, ว่าตราบเท่าที่มีคนเหล่านั้นในบรรดาพวกเจ้าที่ปฏิเสธนามของเรา, ก็จะตั้งคนอื่นไว้แทนที่พวกเขาและรับเป็นฝ่ายอธิการ. เอเมน.