สิ่งช่วยศึกษา
อมตะ (ความเป็น)


อมตะ (ความเป็น)

สภาพของการมีชีวิตอยู่ตลอดกาลในสภาวะที่ฟื้นคืนชีวิตแล้ว, ไม่อยู่ภายใต้ความตายทางร่างกาย.