สิ่งช่วยศึกษา
เล็งเห็น (การ), ของประทานแห่ง
ก่อนหน้า ถัดไป

เล็งเห็น (การ), ของประทานแห่ง

การเข้าใจหรือทราบบางสิ่งบางอย่างผ่านอำนาจของพระวิญญาณ. ของประทานแห่งการเล็งเห็นเป็นหนึ่งในของประทานแห่งพระวิญญาณ. ของประทานนี้รวมถึงการสำเหนียกอุปนิสัยที่แท้จริงของผู้คนตลอดจนที่มาและความหมายของการแสดงให้ประจักษ์ทางวิญญาณ.