สิ่งช่วยศึกษา
พูดให้ร้าย


พูดให้ร้าย

การกล่าววาจาที่ไม่ถูกต้อง, ก่อความเจ็บปวด, และชั่วร้าย. ในพระคัมภีร์การพูดเช่นนี้มักจะมุ่งไปที่บุคคลคนหนึ่งโดยมีเจตนาจะทำให้เจ็บปวด.