สิ่งช่วยศึกษา
กบฏ (การ)
ก่อนหน้า ถัดไป

กบฏ (การ)

การท้าทายหรือต่อต้านพระเจ้า, รวมถึงการไม่ยอมทำตามผู้นำที่พระองค์ทรงเลือกไว้และจงใจไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์.