สิ่งช่วยศึกษา
เกียจคร้าน (ความ)
ก่อนหน้า ถัดไป

เกียจคร้าน (ความ)

ไม่แข็งขันและไม่มีส่วนร่วมในงานอันชอบธรรม.