สิ่งช่วยศึกษา
เลมัน


เลมัน

ในพระคัมภีร์มอรมอน, บุตรคนโตของลีไฮกับซาไรยาห์และพี่ชายคนโตของนีไฟ (๑ นี. ๒:๕). โดยทั่วไปแล้วเลมันเลือกทำชั่วแทนที่จะทำดี.