สิ่งช่วยศึกษา
อิสอัค


อิสอัค

ผู้ประสาทพรในภาคพันธสัญญาเดิม. การกำเนิดของท่านแก่อับราฮัมและซาราห์ในวัยชราเป็นปาฏิหาริย์ (ปฐก. ๑๕:๔–๖; ๑๗:๑๕–๒๑; ๒๑:๑–๘). ความเต็มใจของอับราฮัมในการพลีบูชาอิสอัคเป็นอุปมาถึงพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์ (เจคอบ ๔:๕). อิสอัคเป็นทายาทของสัญญาต่าง ๆ ในพันธสัญญาแห่งอับราฮัม (ปฐก. ๒๑:๙–๑๒; ๑ นี. ๑๗:๔๐; คพ. ๒๗:๑๐).