สิ่งช่วยศึกษา
บัทเชบา


บัทเชบา

ภรรยาของอุรีอาห์; ต่อมา, เป็นภรรยาของดาวิดและมารดาของซาโลมอน. กษัตริย์ดาวิดประพฤติล่วงประเวณีกับนาง. เขายังวางแผนให้สามีของนางสิ้นชีวิตในสนามรบอีกด้วย (๒ ซมอ. ๑๑), ซึ่งบาปนั้นมีผลนิรันดร์สำหรับดาวิด (คพ. ๑๓๒:๓๙).