สิ่งช่วยศึกษา
น้ำท่วมในสมัยโนอาห์


น้ำท่วมในสมัยโนอาห์

ในสมัยโนอาห์แผ่นดินโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำทั้งหมด. นี่คือการบัพติศมาแผ่นดินโลกและเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้าง (๑ ปต. ๓:๒๐–๒๑).