สิ่งช่วยศึกษา
หลอกลวง (การ), หลอกลวง (คำ)


หลอกลวง (การ), หลอกลวง (คำ)

ในพระคัมภีร์, การหลอกลวงหมายถึงการทำให้คนบางคนเชื่อสิ่งที่ไม่จริง.