สิ่งช่วยศึกษา
เจเร็ด, พี่ชายของ


เจเร็ด, พี่ชายของ

ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอน. ท่านและน้องชายก่อตั้งประชาชาติชาวเจเร็ดเมื่อพวกเขานำผู้คนกลุ่มหนึ่งออกจากหอบาเบลไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้ในซีกโลกตะวันตก (อีเธอร์ ๑–๖). ท่านเป็นบุรุษที่มีศรัทธาแรงกล้าและท่านพูดกับพระเจ้าตรงหน้า (คพ. ๑๗:๑). เรื่องราวของท่านบันทึกไว้ในหนังสือของอีเธอร์.