สิ่งช่วยศึกษา
ขัดแย้ง (การ, ความ)


ขัดแย้ง (การ, ความ)

การวิวาท, โต้แย้ง, และถกเถียงกัน. ความขัดแย้ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสมาชิกในศาสนจักรของพระเจ้าหรือระหว่างสมาชิกในครอบครัว, ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า.