สิ่งช่วยศึกษา
เชลย (การเป็น)
ก่อนหน้า ถัดไป

เชลย (การเป็น)

การอยู่ในพันธนาการทางร่างกายหรือทางวิญญาณ.