สิ่งช่วยศึกษา
เชลย (การเป็น)


เชลย (การเป็น)

การอยู่ในพันธนาการทางร่างกายหรือทางวิญญาณ.