สิ่งช่วยศึกษา
บิดา, ซึ่งเป็นมนุษย์


บิดา, ซึ่งเป็นมนุษย์

ตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงชายที่ให้กำเนิดบุตรหรือรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย.