สิ่งช่วยศึกษา
ผิดประเวณี (การ)


ผิดประเวณี (การ)

การร่วมเพศอย่างผิดกฎหมายระหว่างคนสองคนที่ไม่ได้แต่งงานกัน. บางครั้งในพระคัมภีร์ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนการละทิ้งความเชื่อ.