สิ่งช่วยศึกษา
ฟีเลโมน, จดหมาย (สาส์น) ถึง


ฟีเลโมน, จดหมาย (สาส์น) ถึง

หนังสือในภาคพันธสัญญาใหม่, นำมาจากจดหมายที่เปาโลเขียน. จดหมายที่เปาโลเขียนถึงฟีเลโมนเป็นจดหมายส่วนตัวเกี่ยวกับโอเนสิมัส, ทาสที่เคยปล้นฟีเลโมน, เจ้านายของตน, และหนีไปโรม. เปาโลส่งเขากลับมาหาเจ้านายที่โคโลสีพร้อมทีคิกัส, ผู้ถือจดหมายของเปาโลมาให้ชาวโคโลสี. เปาโลขอร้องให้ยกโทษแก่โอเนสิมัสและรับกลับมาเป็นสหายชาวคริสต์. เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะอยู่ในเรือนจำที่โรมหนแรก.