สิ่งช่วยศึกษา
เทพาดิเทพ


เทพาดิเทพ

มีคาเอล, หรืออาดัม, คือเทพาดิเทพหรือหัวหน้าเทพ.