สิ่งช่วยศึกษา
เทพาดิเทพ
ก่อนหน้า ถัดไป

เทพาดิเทพ

มีคาเอล, หรืออาดัม, คือเทพาดิเทพหรือหัวหน้าเทพ.