สิ่งช่วยศึกษา
คุมกำเนิด (การ)
ก่อนหน้า ถัดไป

คุมกำเนิด (การ)

การควบคุมจำนวนลูกที่เกิดมาให้แก่คู่สามีภรรยาโดยการจำกัดหรือป้องกันการตั้งครรภ์.