สิ่งช่วยศึกษา
กล้าหาญ (ความ)


กล้าหาญ (ความ)

การไม่กลัว, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำสิ่งที่ถูกต้อง.