สิ่งช่วยศึกษา
สะมาเรีย
ก่อนหน้า ถัดไป

สะมาเรีย

ในภาคพันธสัญญาเดิม, เมืองหลวงของอาณาจักรตอนเหนือของอิสราเอล (๑ พกษ. ๑๖:๒๓–๒๔). เนื่องจากฐานทัพอันแข็งแกร่งบนเนินเขา, ชาวอัสซีเรียจึงไม่สามารถยึดสะมาเรียได้จนหลังจากล้อมเมืองอยู่นานถึงสามปี (๒ พกษ. ๑๗:๕–๖). เฮโรดสร้างเมืองนี้ขึ้นใหม่และเรียกว่าซีบาสตี. ในสมัยพันธสัญญาใหม่, สะมาเรียเป็นชื่อพื้นที่ตอนกลางทั้งหมดของปาเลสไตน์ฝั่งตะวันตกของจอร์แดน.