สิ่งช่วยศึกษา
ดูแคลน (การ)


ดูแคลน (การ)

การไม่เคารพหรือการดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์; โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, การไม่คารวะพระนามของพระผู้เป็นเจ้า.