สิ่งช่วยศึกษา
มารยา, อุบาย


มารยา, อุบาย

ในพระคัมภีร์, มารยา, อุบาย เป็นเล่ห์เพทุบายของการหลอกลวง.