สิ่งช่วยศึกษา
แอมลิไซ, แอมลิไซ (ชาว)


แอมลิไซ, แอมลิไซ (ชาว)

ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอนผู้ซึ่งนำชาวนีไฟกลุ่มหนึ่งที่ปรารถนาจะมีกษัตริย์ระหว่างการปกครองของผู้พิพากษา. ชาวนีไฟเหล่านี้, เรียกว่าชาวแอมลิไซ, กบฏอย่างเปิดเผยต่อพระผู้เป็นเจ้า, ซึ่งการนี้ทำให้พวกเขาถูกสาปแช่ง (แอลมา ๒–๓).