สิ่งช่วยศึกษา
คาโมราห์, เนินเขา


คาโมราห์, เนินเขา

เนินเขาเล็ก ๆ ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์กฝั่งตะวันตก, สหรัฐอเมริกา. ที่นี่ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณชื่อโมโรไนซ่อนแผ่นจารึกทองคำซึ่งมีบันทึกบางส่วนของประชาชาตินีไฟและเจเร็ด. โมโรไน ผู้ฟื้นคืนชีวิตแล้วนำโจเซฟ สมิธ ไปยังเนินเขาแห่งนี้ในปี ๑๘๒๗ เพื่อรับแผ่นจารึกเหล่านี้และแปลแผ่นจารึกส่วนหนึ่ง. งานแปลชิ้นนี้คือพระคัมภีร์มอรมอน.