สิ่งช่วยศึกษา
ยากลำบาก (ความ)


ยากลำบาก (ความ)

โดยผ่านความยากลำบาก—การทดลอง, ความกังวล, และความระทมทุกข์—มนุษย์สามารถมีประสบการณ์มากมายที่นำไปสู่การเติบโตทางวิญญาณและความก้าวหน้านิรันดร์โดยหันไปหาพระเจ้า.